Enkät: Har ni ett bra samarbete mellan planenheten och VA-organisationen?

Både den kommunala planeringsprocessen och VA-planering gynnas av att man inom kommunen har ett tätt samarbete. Dela gärna med dig av goda kommunexempel i vår enkät och hur ni arbetar förvaltningsövergripande.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.