Start Taggar Enkät

Tagg: Enkät

Så arbetar miljökontoren med frågor om fosforfilter, enkätsvar 2024

Under våren 2024 frågade Avloppsguidens användarförening miljökontoren om hur de arbetar med fosforfilter. VA-guiden presenterar enkäten och reflekterar över resultaten. Du hittar samtliga frågor...

Enkät om hur miljökontoren hanterar frågor om fosforfilter

Avloppsguidens användarförening vill främja utbyte av erfarenheter om hur miljökontoren hanterar frågor om fosforfilter. Enkätsvaren är tänkt att presenteras under våren vid ett webbinarium....

Enkät: Har ni ett bra samarbete mellan planenheten och VA-organisationen?

Både VA-planerings- och samhällsbyggnadsprocessen gynnas av att man har ett tätt samarbete inom kommunen. Dela gärna med dig av goda kommunexempel i vår enkät...

Åtgärdstakten för små avlopp – årets kommunundersökning

Sedan 2006 har VVS-fabrikanterna i samarbete med Maskinentreprenörerna gjort en årlig kommunundersökning om åtgärdstakten för små avlopp. Undersökningen skickas ut till samtliga 290 kommuner...

Sammanställning av enkätsvar: Har ni en VA-strateg i organisationen?

Hur gör kommuner och VA-bolag med den strategiska VA-planeringen? Finns det en uttalad VA-strateg i organisationen? Vi ställde ett par snabba frågor till våra...

Enkät: Har ni en VA-strateg i er organisation?

Har ni en VA-strateg i er kommun eller på ert VA-bolag? Vilka uppgifter har hen på sitt bord? Har ni ingen VA-strateg, vem jobbar...

Sammanställning av enkätsvar från kommunernas arbete med vattentjänstplaner

Hur gör andra kommuner i arbetet med att ta fram sin vattentjänstplan? Hur långt har man kommit? Under oktober månad ställde VA-guiden fem snabba...

Ny undersökning om hur prioriterad vattenfrågan är i kommunerna

Hur ser det ut just nu med vattenfrågorna i kommunerna och hur prioriterade är dessa frågor? Under mässan Vatten2023 i Göteborg presenterades en nyligen...

Enkät: om kommuners arbete med vattentjänstplaner

VA-guiden får många frågor om vattentjänstplaner. Hur gör andra kommuner i arbetet med att ta fram en vattentjänstplan? Hur långt har man kommit? Hinner...

Miljökontorens prövning av små avlopp, sammanställning av enkät hösten 2022

Avloppsguidens användarförening synliggör hur olika miljökontor arbetar. Ta del av sammanställningen av 45 frågor om miljökontorens handläggning av ansökningar och anmälningar. Syftet med enkäten...

Senaste artiklarna