Start Taggar Enkät

Tagg: Enkät

Miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp, sammanställning av VA-guidens enkät

De flesta som besvarade VA-guidens enkät önskar mer tid eller personal för sitt arbete med små avlopp. 80 % har små avlopp som återstår...

Många har besvarat enkäten om miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp

Hittills har VA-guiden fått in drygt 70 svar och det går fortfarande att lämna svar. VA-guiden tackar alla som besvarat enkäten då vi tycker...

Enkät: miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp

Under de senaste webbinarierna om små avlopp har många visat intresse för vilka resurser andra kommuner har i sitt arbete. Hur många personer och...

Sammanställning av VA-guidens enkät om tillsyn av små avlopp

Under perioden 21 februari till 9 mars 2019 samlade VA-guiden in 97 svar från landets miljöförvaltningar angående tillsyn av små avlopp. Det var VA-guidens...

Enkät: Hur arbetar ni med tillsyn av små avlopp?

VA-guiden frågar och jämför för att synliggöra hur frågor som rör små avlopp hanteras av olika aktörer. Först ut är frågan om tillsyn av...

Senaste artiklarna