Start Taggar Enkät

Tagg: Enkät

Enkät från SMED om små avlopp inom kort

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) uppmanar landets miljökontor att besvara den enkät som SMED väntas skicka ut inom kort. Syftet är att uppdatera uppgifterna om...

Miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp, sammanställning av VA-guidens enkät

De flesta som besvarade VA-guidens enkät önskar mer tid eller personal för sitt arbete med små avlopp. 80 % har små avlopp som återstår...

Många har besvarat enkäten om miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp

Hittills har VA-guiden fått in drygt 70 svar och det går fortfarande att lämna svar. VA-guiden tackar alla som besvarat enkäten då vi tycker...

Enkät: miljökontorens resurser för att arbeta med små avlopp

Under de senaste webbinarierna om små avlopp har många visat intresse för vilka resurser andra kommuner har i sitt arbete. Hur många personer och...

Sammanställning av VA-guidens enkät om tillsyn av små avlopp

Under perioden 21 februari till 9 mars 2019 samlade VA-guiden in 97 svar från landets miljöförvaltningar angående tillsyn av små avlopp. Det var VA-guidens...

Enkät: Hur arbetar ni med tillsyn av små avlopp?

VA-guiden frågar och jämför för att synliggöra hur frågor som rör små avlopp hanteras av olika aktörer. Först ut är frågan om tillsyn av...

Senaste artiklarna