Enkät om hur miljökontoren hanterar frågor om fosforfilter

Enkät om hur miljökontoren hanterar frågor om fosforfilter
Avloppsguidens användarförening frågar om hur miljökontoret hanterar frågor om fosforfilter. Enkätsvaren är tänkt att presenteras under våren vid ett webbinarium. Besvara helst enkäten senast 2024-05-03.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.