Start Taggar Användarföreningen

Tagg: Användarföreningen

Grundvattenkoll

Sökes – handläggare med kunskap och åsikter om grundvatten

Vill du dela med dig av lärdomar och synpunkter om grundvattennivåer i samband med tillsyn och prövning av små avlopp? SGU tar just nu...
Samverkan

Har du synpunkter på kommande vägledning om små avlopp?

Nu finns åtta nya utkast att ta del av. Avloppsguidens användarförening uppmanar dig som medlem att ta del av utkasten och om möjligt bidra....

Ny styrelse för användarföreningen

Efter slutseminarium om provtagning i fält 20 mars höll Avloppsguidens användarförening årsmöte. Johanna Selin från Enköping höll i ordförandeklubban. Under mötet avtackades Elisabet Walldén från...

Surr-projekt och årsmöte 20 mars

Idag träffas ca 100 yrkesverksamma inom små avlopp för att lyssna, diskutera och lära av varandra. Här samlar vi länkar till dagens händelser. Slutseminarium om...

Har du synpunkter på utkast till vägledning om små avlopp?

Det finns nio utkast att ta del av och tycka till om. Utkasten hämtas tillbaka för vidare beredning från och med 8:e februari. Havs- och...

Vill du engagera dig i Avloppsguidens användarförening?

Användarföreningen fortsätter att utveckla sitt arbete. I samband med årsmötet den 20 mars i Gävle ser styrelsen fram emot diskussioner om inriktningar för framtiden. Kontakta...
Samverkan

Nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit två utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Bedöma produkter utan...

Avloppsguidens användarförening om krav på certifierade anläggare

Avloppsguidens användarförening har yttrat sig angående förslaget till kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar. Du kan ta del av förslaget via detta inlägg Till detta...
Funktionskontroll av befintliga anläggningar

Flyttad till oktober, Funktionskontroll små avlopp

Den planerade utbildningsdagen är tyvärr framflyttad på grund av för få anmälda. Vi beklagar givetvis detta. Vi hoppas att kunna återkomma inom kort med en ny...

Årsmöte 20 mars 2018 i Gävle

Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte tisdagen den 20 mars 2018. Årsmötet ligger i anslutning till slutseminariet om provtagning i fält som äger...

Senaste artiklarna