Start Taggar Användarföreningen

Tagg: Användarföreningen

Dokumentation från webbinarium 13 januari – att ansöka om utdömande av vite

VA-guiden anordnade tillsammans med Avloppsguidens användarförening ett webbinarium om att ansöka om utdömande av vite den 13 januari. Om du inte hade möjlighet att...

Prövning av små avlopp i anslutning till skyddsvärd natur, webbinarium 21 februari 2023

Avloppsguidens användarförening välkomnar dig som medlem till ett webbinarium om vad man bör tänka på när man handlägger små avlopp i eller i anslutning...

Att ansöka om utdömande av vite, webbinarium 13 januari 2023

Avloppsguidens användarförening välkomnar dig som medlem till ett webbinarium om vad man bör tänka på när man ska ansöka om utdömande av vite. VA-guidens Mathias...

Referat från webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening

Avloppsguidens användarförening bjöd in till ett webbinarium 16/11 2022 om drift- och underhållsinstruktioner med forskarna Inga Herrmann och Brenda Vidal vid LTU. De berättade...

Enkät: miljökontorens prövning av små avlopp

Avloppsguidens användarförening frågar hur ni handlägger tillståndsansökan och anmälan om små avlopp. Syftet är att få en bättre och nyanserad bild av hur prövningen...

Referat från webbinariet om grundvattenrör

Avloppsguidens användarförening bjöd in till webbinarium om grundvattenrör. VA-guiden har återgivit panelsamtalet och sammanställt svaren från menti-frågorna under mötet. Referatet avslutas med VA-guidens reflektioner...

Återkoppling från årsmötet för Avloppsguidens användarförening 2022

Avloppsguidens användarförening höll årsmöte via Teams den 30 mars i anslutning till webbinariet om grundvattenrör. Styrelsen berättade om verksamheten 2021 och årsmötet valde ny styrelse....

Webbinarium om grundvattenrör och årsmöte den 30 mars – Avloppsguidens användarförening

Avloppsguidens användarförening håller årsmöte förmiddagen den 30 mars. Vi inleder med ett webbinarium om grundvattenrör och samtalar med miljökontor som arbetat med frågan. Årsmötet är...

Infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar 

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening tipsar om att det nu finns ett infoblad om krossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Dela det gärna med era lokala gräventreprenörer. ”Du...
grundvattenrör

Krav på grundvattenrör, webbinarium och årsmöte på gång den 30 mars

Avloppsguidens användarförening håller årsmöte förmiddagen den 30 mars. Vi förbereder ett webbinarium om grundvattenrör i anslutning. Kom gärna med inspel på förhand. Vägledningen för prövning...

Senaste artiklarna