Start Taggar Användarföreningen

Tagg: Användarföreningen

Stort intresse för fortbildning inom små avlopp

VA-guiden och Avloppsguidens användarförening tackar alla som tagit sig tid att svara på den enkät som vi skickade ut den 10 januari som innehåll...

Ansökan innebär en anläggning med bättre prestanda än vad som krävs

VA-guidens sammanfattning: Handlägg den ansökan som kommer in. Sammanhanget Avloppsguidens användarförening ställde frågor om handläggningen av små avlopp till förbundsjurist Anna Marcusson hos SKR i november...

Utsläppspunkt inom strandskydd

VA-guidens sammanfattning: Beakta strandskydd i ärendet, 7:14. Utgångspunkten är 100 m, inte 25 m som förekom i frågan. Beror på vilken del av anläggning och...

Fråga om tillträde

VA-guidens sammanfattning: Utgångspunkten är att anmäla tillsynsbesök i förväg. Får göra oanmälda besök men bara för att kunna nå målen med tillsynen. Sammanhanget Avloppsguidens användarförening ställde...

Prövningen och det civilrättsliga

VA-guidens sammanfattning: Flera frågor rör problem som uppstår i den civilrättsliga relationen mellan fastighetsägare. Utgångspunkten är att prövnings- och tillsynsmyndigheten inte har utredningsansvar för civilrättsliga...

Miljösanktionsavgift om informationen från kommunen varit otydlig?

VA-guidens sammanfattning: Det finns inget utrymme för att bedöma uppsåt eller oaktsamhet vid uttag av miljösanktionsavgift (MSA). Avgiften behöver dock inte tas ut om det...

Påbörjad anläggning

VA-guidens sammanfattning: Frågan blir aktuell både vad gäller tillståndets giltighetstid och grund för MSA om tillstånd saknas. Anna hänvisar till en dom från 2018 där...

Råd inför kommunicering

VA-guidens sammanfattning: Vad är det man kommunicerar och varför. Var tydlig. Är det rapport eller beslut. Sammanhanget Avloppsguidens användarförening ställde frågor om handläggningen av små avlopp till...

Att höra grannar

VA-guidens sammanfattning: Den som söker tillstånd kan inte uppfylla myndighetens skyldighet att höra de som berörs. Det måste myndigheten göra. Detta filmklipp innehåller två frågor som...

Skadeståndsskyldig om ärendet handlagts på felaktigt sätt

VA-guidens sammanfattning: Krävs någon sorts skada, t.ex. förmögenhetsskada och att kommunen gjort fel som är skadeståndsgrundande enligt Skadeståndslagen. Om frågan är aktuell är det viktigt...

Senaste artiklarna