Användarföreningen erbjuder stöd till länsträffar om små avlopp

En grupp människor hjälps åt att klättra mot toppen. En grupp står och lyfter stor sten åt andra att gå på.

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening vänder sig till landets länsstyrelser och miljösamverkan för att stötta genom att hjälpa till med kontakter till relevanta kommunexempel. Styrelsen hoppas kunna bidra till att underlätta en bra diskussion och erfarenhetsutbyte. Tipsa gärna din länsstyrelse eller återkoppla till användarföreningen.

Avloppsguidens användarförening vill underlätta handläggningen av ärenden som rör små avlopp och ett sätt är via dialog och erfarenhetsutbyte. Som inspektör är det naturligt att ställa sig frågan – Hur gör andra?

Styrelsen för användarföreningen vänder sig därför till landets länsstyrelser och miljösamverkan för att stötta länsträffar om små avlopp genom att hjälpa till med kontakter till relevanta kommunexempel. Styrelsen hoppas kunna bidra till en bra diskussion och erfarenhetsutbyte. Genom exempel kan de aktuella frågeställningarna bli mer konkreta.

Vad innebär stöd till länsträffar, rent praktiskt?

Länsstyrelsen eller miljösamverkan arrangerar träffen. Exempel på stöd från användarföreningen:

  • Undersöka, efterlysa och föreslå kommunexempel till länsträff.
  • Fungera som nod och kontakt mellan kommunexempel och värden för länsträffen.
  • Vid behov förbereda och underlätta för den som ställer upp som kommunexempel.

Medverkan från kommunexempel kan ske via länk, till exempel Teams eller Skype, men också på plats om det passar. Styrelsen tar hjälp av VA-guiden för samordning och eventuellt en del förberedelser.

De kommunexempel styrelsen vill bjuda in behöver inte vara ”bäst i klassen”. De behöver inte vara ”klara” med en fråga. Det viktiga är att det blir ett bra exempel på hur man tagit sig an en frågeställning. Den som medverkar som inbjuden gäst utgår från deras egen situation och berättar hur de resonerat och arbetat, samt hur de tänker göra framöver.

Under hösten 2023 har kommunexempel via användarföreningen medverkat vid tre länsträffar om små avlopp och riskklassning och registervård. Styrelsen har uppskattat diskussionerna och hoppas att de bidragit till bättre länsträffar.

Kostar det något att ta hjälp av användarföreningen?

Nej. Användarföreningen vill underlätta erfarenhetsutbyte.

Tre sätt att bidra

Du kan hjälpa användarföreningen att nå ut med sitt erbjudande.

  1. Tipsa gärna din kontakt för små avlopp vid länsstyrelsen eller miljösamverkan.
  2. Du kan tipsa användarföreningen och sin länsstyrelse eller miljösamverkan om vad du vill ha för inriktning på en träff.
  3. Har du tips på bra kommunexempel eller har egna erfarenheter som du kan tänka dig att dela med dig av? Hör av dig till användarföreningens styrelse eller VA-guiden.

Kontakt och mer information om Avloppsguidens användarförening

Användarföreningen medverkade på ett möte den 26 oktober 2023 då Havs- och vattenmyndigheten höll dialog med länsstyrelser och miljösamverkan men det är inte säkert att alla berörda nåtts av erbjudandet. Användarföreningens erbjudande som pdf: stöd till länsträffar, oktober 2023

Porträttbilder och namn på ledamöterna i Avloppsguidens användarförenings styrelse. Bodil Eriksson (Örebro), ordförande Bibiam Andrea Reyes (Miljönämnden mellersta Bohuslän), kassör Emma Snejder (Mjölby, Boxholm, Ödeshög), ledamot Andreas Andersson (Osby), ledamot Annelie Lindgren (Kungsbacka), ledamot Katarina Lindén (Uddevalla), ledamot