Samtal om registrering och riskklassning när användarföreningen träffade HaV

Gruppbild av användarföreningens styrelse, Bodil Aronsson Forsberg vid HaV samt Mathias och Björn från VA-guiden. Under gruppbilden logotypen för Avloppsguidens användarförening och logotypen för Havs- och vattenmyndigheten.
Från vänster: Mathias Hultberg (VA-guiden), Andreas Andersson (Osby), Annelie Lindgren (Kungsbacka), Bodil Aronsson Forsberg (HaV), Bodil Eriksson (Örebro), Björn Eriksson (VA-guiden), Katarina Lindén (Uddevalla), Emma Snejder (Mjölby, Boxholm, Ödeshög) och Bibiam Andrea Reyes (Miljönämnden mellersta Bohuslän).

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.