Start Taggar Fosforfilter

Tagg: Fosforfilter

9 november är det dags för nätverksträff i slamnätverket – tema Fosforfällor

Den 9 november i Örebro är det dags för den årliga nätverksträffen för Avfall Sveriges slamnätverk. Träffen anordnas av Avfall Sverige, i samarbete med...
va miljöblad logga

De norska VA/miljøbladen finns nu tillgängliga för alla

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss...

Avstånd till väg som villkor för avloppsanläggning med fosforfilter

Fråga: En fastighetsägare har sökt tillstånd för en avloppsanläggning med fosforfilter (500 kg). Avståndet till farbar väg för fordon som kan byta filtret är...

Fosfor och bakterieutsläpp från små avlopp – slutrapport för två projekt från LTU

På Luleå tekniska universitet har forskare mellan 2015 och 2017 undersökt reduktion av fosfor och bakterier i fosforfällor och markbäddar i två projekt finansierade...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Vägledning om fosforfilter i kunskapsbanken

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad i mars diskuterades anläggningar med fosforfilter. Nu har HaV publicerat rapporten från projektet som region Halland drivit om...

Fosforfilter efter otät markbädd?

Fosforfälla efter otät markbädd, kan det vara meningsfullt? Hittills har jag tänkt mig att en fosforfälla självklart måste komma efter en tät markbädd, men...
Fosforfällor Rapport

Fosforfällor – slutrapport och vägledning

Slutrapporten Små avlopp med Fosforfälla samt Handläggarstöd FosforfällorProjektet Enskilda avlopp – fosforfällor har genomförts av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland under 2015 och...
video

Tillsyn av fosforfällor

En miljöinspektör från Kungsbacka kommun visar på olika typer av fosforfällor och berättar samtidigt om vad som är viktigt att tänka på vid installation och...

Vilken skyddsnivå uppnår t ex en markbädd med fosforfällning med avseende på kväve? Och...

Frågan besvaras både av Peter Ridderstolpe, WRS, 2015-10-16 och Åsa Gunnarsson, HaV, 2015-11-17I vår kommun har vi många platser där vi pga övergödningsproblematik kräver...

Senaste artiklarna