Start Taggar Fosforfilter

Tagg: Fosforfilter

Avstånd till väg som villkor för avloppsanläggning med fosforfilter

Fråga: En fastighetsägare har sökt tillstånd för en avloppsanläggning med fosforfilter (500 kg). Avståndet till farbar väg för fordon som kan byta filtret är...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Vägledning om fosforfilter i kunskapsbanken

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad i mars diskuterades anläggningar med fosforfilter. Nu har HaV publicerat rapporten från projektet som region Halland drivit om...

Fosforfilter efter otät markbädd?

Fosforfälla efter otät markbädd, kan det vara meningsfullt? Hittills har jag tänkt mig att en fosforfälla självklart måste komma efter en tät markbädd, men...
Fosforfällor Rapport

Fosforfällor – slutrapport och vägledning

Slutrapporten Små avlopp med Fosforfälla samt Handläggarstöd Fosforfällor Projektet Enskilda avlopp – fosforfällor har genomförts av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland under 2015 och...
video

Tillsyn av fosforfällor

En miljöinspektör från Kungsbacka kommun visar på olika typer av fosforfällor och berättar samtidigt om vad som är viktigt att tänka på vid installation och...

Vilken skyddsnivå uppnår t ex en markbädd med fosforfällning med avseende på kväve? Och...

Frågan besvaras både av Peter Ridderstolpe, WRS, 2015-10-16 och Åsa Gunnarsson, HaV, 2015-11-17 I vår kommun har vi många platser där vi pga övergödningsproblematik kräver...

Fosforfällor – hur länge fungerar de?

Den frågan ställer Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet, LTU, inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker hur väl fosforfilter installerade i små avloppsanläggningar fungerar. Projektet...

Är fosforfilter en kretsloppslösning?

Ett miljökontor på en kommun ställde under hösten frågan till andra kommuner på Avloppslistan om hur man ser på fosforfilter utifrån ett kretsloppsperspektiv. Totalt...

Recycling filter substrates used for phosphorous removal

Recycling filter substrates used for phosphorous removal from wastewater as soil amendments, Författare: Victor Cucarella Cabañas, KTH, 2009 Sidor: 35 sidor TRITA-LWR PhD Thesis 1049 ISSN 1650-8602 ISRN KTH/LWR/PhD...

Senaste artiklarna