Start Taggar Fosforfilter

Tagg: Fosforfilter

Webbinarium och årsmöte för Avloppsguidens användarförening 26 april

Avloppsguidens användarförening kallar till webbinarium om fosforfilter. I anslutning till webbinariet håller föreningen årsmöte. Vi återkommer med mer information om webbinariet och årsmöteshandlingar så...

Frågor om tömning och byte av fosforfilter – vem får göra vad?

Jenny Westin från Avfall Sverige, VA-guidens expert på omhändertagande av avfall samt kretsloppsfrågor vid små avlopp svarar på flera frågor kopplat till vem som...

Frågor kring tillsyn av fosforfilter, CE-märkning och för lågt pH i filtren

FRÅGA Vår förvaltning har under 2020 och 2021 gjort ett flertal inspektioner på avloppsanläggningar där fosforfällor med ett fosforfilter ingår och beslutat om krav på...

Slagg som potentiellt filtermaterial vid vattenrening

I ett forskningsprojekt om hur slaggprodukter från järn- och stålindustrin kan användas på andra sätt än att läggas på deponi, har potentialen för bland...

Fosforfällor på nätverksträffen i slamnätverket

Fosforfällor var temat för nätverksträffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade den 9 november i Örebro, tillsammans med VA-guidens kretsloppsnätverk - små avlopp i kretslopp...

9 november är det dags för nätverksträff i slamnätverket – tema Fosforfällor

Den 9 november i Örebro är det dags för den årliga nätverksträffen för Avfall Sveriges slamnätverk. Träffen anordnas av Avfall Sverige, i samarbete med...
va miljöblad logga

De norska VA/miljöbladen finns nu tillgängliga för alla

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss...

Avstånd till väg som villkor för avloppsanläggning med fosforfilter

Fråga: En fastighetsägare har sökt tillstånd för en avloppsanläggning med fosforfilter (500 kg). Avståndet till farbar väg för fordon som kan byta filtret är...

Fosfor och bakterieutsläpp från små avlopp – slutrapport för två projekt från LTU

På Luleå tekniska universitet har forskare mellan 2015 och 2017 undersökt reduktion av fosfor och bakterier i fosforfällor och markbäddar i två projekt finansierade...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Senaste artiklarna