Start Taggar Fosforfilter

Tagg: Fosforfilter

Bra Små Avlopp – uppföljning 2000-2007

I denna rapport redovisas det samlade resultatet av utvärderingar av små avloppsanläggningar för åren 2000-2007 inom projektet Bra Små Avlopp. Totalt har 14 anläggningar...

Risker med högt pH från fosforfilter?

Jag har flera frågor angående fosforfällor, som använder sig av Nordkalks filtermassa efter markbäddar. I vår kommun har vi börjat att kräva extra fosforrening...

Information om Filtraliteanläggningar

Filtralite rapporterar om 99 % fosforreduktion i en anläggning som behandlar avlopp från 25 fritidshus, 3 permanenthus och en turistanläggning.

Avhandling om fosforfilter på engelska, LTU 2007

A small scale wastewater treatment system adapted to nutrient recovery in cold climate Författare: Lea Rasta Lea Rastas lic-avhandling vid Luleå Tekniska Universitet: A small scale...

Åtgärder för att minska fosforutsläpp

Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp Rapporten "Åtgärder för att minska fosforutsläpp från befintliga enskilda avlopp" redovisar en litteraturstudie om möjligheterna att...

Senaste artiklarna