Start Taggar Fosforfilter

Tagg: Fosforfilter

Vilken skyddsnivå uppnår t ex en markbädd med fosforfällning med avseende på kväve? Och hur viktigt är det med provtagningsmöjlighet?

Frågan besvaras både av Peter Ridderstolpe, WRS, 2015-10-16 och Åsa Gunnarsson, HaV, 2015-11-17 I vår kommun har vi många platser där vi pga övergödningsproblematik kräver...

Fosforfällor – hur länge fungerar de?

Den frågan ställer Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet, LTU, inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker hur väl fosforfilter installerade i små avloppsanläggningar fungerar. Projektet...

Är fosforfilter en kretsloppslösning?

Ett miljökontor på en kommun ställde under hösten frågan till andra kommuner på Avloppslistan om hur man ser på fosforfilter utifrån ett kretsloppsperspektiv. Totalt...

Recycling filter substrates used for phosphorous removal

Recycling filter substrates used for phosphorous removal from wastewater as soil amendments, Författare: Victor Cucarella Cabañas, KTH, 2009 Sidor: 35 sidor TRITA-LWR PhD Thesis 1049 ISSN 1650-8602 ISRN KTH/LWR/PhD...

Kan kortare skyddsavstånd uppströms vattentäkt medges när fosforfilter används?

Hur ska vi bedöma om skyddsavståndet är godtagbart när sökanden föreslår utsläpp från en avloppsanordning med fosforfilter (markbädd och fosforfilter eller minireningsverk med inbyggt...

Markbädd med extra fosforrening – hur bra rening kan man förvänta sig?

Vi har en fråga om hur bra rening man kan förvänta sig i en markbädd med efterföljande fosforfälla eller kemisk fällning i slamavskiljaren. I...

Fosforfälla mellan SA och infiltration

Skulle det kunna fungera att sätta en fosforfälla direkt efter 3-kammarbrunn och sedan ut i en infiltration? Nej det fungerar inte. För att fosforfällor skall...

Fosforfällor – ett hushållsavfall

Fosforfällor Fosforfiltermaterial - ett hushållsavfall Rapport u2012:03 ISSN 1103-4092 Antal sidor: 48 Avfall Sverige Utveckling har utrett fosforfällor och dess filtermaterial. En uttömmande  rapport med praktiska...

Rening av avloppsvatten med Polonite-filter

I ett examensarbete från KTH diskuteras forsforfilter (fosforfälla) med Polonite. Ladda ner rapporten"Eveborn, D. 2003. Småskalig rening av avloppsvatten med Polonite-filter." nedan.

Utvärdering av fosforfilter Biop

Nu har Bioptech AB och KTH slutfört sitt 15 månader långa projekt där fosforfiltret (fosforfälla) Biop studerats och optimerats. Ladda ner rapporten nedan.

Senaste artiklarna