Tillsyn av fosforfällor

En miljöinspektör från Kungsbacka kommun visar på olika typer av fosforfällor och berättar samtidigt om vad som är viktigt att tänka på vid installation och drift. Under 2015 deltog Kungsbacka kommun tillsammans med fyra andra kommuner i ett HaV-finansierat projekt med syfte att öka kunskapen om fosforfällor i drift samt även ta fram rutiner för tillsyn.
Filmen är producerad 2015 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten via projektanslag.

Mer om tillsyn av fosforfällor
Fosforfilter, avloppsguiden.se
Fosforfällor – slutrapport och vägledning
Fosforfällor i Trollhättans kommun (pdf), rapport Trollhättans stad
Projekt, enskilda avlopp, fosforfällor, regionhalland.se