Start Taggar Handläggarstöd

Tagg: Handläggarstöd

Samverkan

Har du synpunkter på kommande vägledning om små avlopp?

Nu finns åtta nya utkast att ta del av. Avloppsguidens användarförening uppmanar dig som medlem att ta del av utkasten och om möjligt bidra....

Har du synpunkter på utkast till vägledning om små avlopp?

Det finns nio utkast att ta del av och tycka till om. Utkasten hämtas tillbaka för vidare beredning från och med 8:e februari. Havs- och...
Samverkan

Nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit två utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Bedöma produkter utan...
Samverkan

Sju nya utkast – respons senast den 8 februari

Det har tillkommit sju utkast till samlingen av utkast till vägledning för prövning av ansökan som Havs- och vattenmyndigheten arbetar med. Dessa utkast finns tillgängliga...

Rapporttips till ny kollega om små avlopp

Tänk dig att du ska introducera en ny kollega till området små avlopp. Vilka rapporter och underlag skulle du tipsa om? Under kursen Juridik och...

Synpunkter på utkast till vägledning senast 8 december och 8 januari

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledning till miljökontoren. Avloppsguidens användarförening och VA-guiden gör det möjligt för dig som miljöinspektör att lämna synpunkter på utkasten. Notera...

Juridik och teknik för små avlopp

Två utbildningsdagar med tre experter från Avloppsguidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att handlägga...
Samverkan

Synpunkter på utkast till vägledning om prövning av små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledning till miljökontoren. Man har fångat upp och avgränsat ett antal ämnesområden med frågeställningar som många verkar brottas med. Avloppsguidens...

Öppet inlägg om markretention – självrening av fosfor och smittämnen

På senare tid har det refererats till rapporten Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor....

Vägledning för skyfallskartering, MSB 2017

Sammanfattning Efter att ha undersökt hur kommuner arbetar kring skyfallshantering drog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slutsatsen att ytterligare stöd i arbetet önskas. Syftet med...

Senaste artiklarna