Vilken skyddsnivå uppnår t ex en markbädd med fosforfällning med avseende på kväve? Och hur viktigt är det med provtagningsmöjlighet?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.