Start Taggar Provtagning och kontroll

Tagg: Provtagning och kontroll

AI ska avslöja toxiska vattenprover

Forskare vid Stockholms universitet har fått EU-anslag för att utveckla projektet LearningStructurE som ska optimera dagens analysmetoder för att hitta föroreningar. Med hjälp av...

Webbinarium om provtagning och tillsyn av avloppsreningsverk den 15 mars

Den 15 mars anordnar Naturvårdsverket ett kostnadsfritt webbinarium om provtagning och tillsyn av avloppsreningsverk. Vill du lära dig mer om provtagning och tillsyn av avloppsreningsverk?...
i bakgrunden staplar med guldfärgade mynt. En infälld bild på provtagningsutrustning.

Vad kostar utrustningen för att mäta surrogatparametrar?

Efter en handfull utvecklingsprojekt använder ett par miljökontor mätutrustning för så kallade surrogatparametrar. Kungsbacka kommun har använt metoden sen 2019 och delar med sig...
Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Tillsyn och service av minireningsverk – dokumentation från webbinarium 1/12

Webbinariet om tillsyn och service av minireningsverk den 1 december 2023 lockade många. Här finner du åhörarkopior från merparten av föredragen. VA-guiden och LOVA-projektet Effektivare...
Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

Slutrapport från projektet effektivare tillsynsmetod av minireningsverk, 2021-2023

Ta del av miljöförvaltningens erfarenheter i Uppsala från deras LOVA-projekt om tillsyn av minireningsverk. Man såg ett samband mellan service och få avvikelser vid...
Anteckningsblock med checklista, penna, klocka, förstoringsglas kalender och staplar från resultat av undersöking.

LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk får förlängd tid

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet har fått förlängd projekttid till hösten 2023. Flera projekt...

Vad säger 1300 provresultat? Metastudie av provtagning av små avlopp i Sverige och Finland

En fjärdedel av de små avloppen klarar inte kraven på fosforrening. Det menar fem forskare efter att studerat mätvärden från ca 400 små avlopp...

Pilotstudie om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar

I en pilotstudie har två dagvattendammars förmåga att avskilja lösta och partikelbundna föroreningar utvärderats. Resultatet av provtagningen visade inte bara på god avskiljning vad...

Slutsatser och förbättringsområden efter uppföljning av nya små avlopp, 2019-2022

Projektrapporten sammanfattar gemensamma slutsatser från tre år med LOVA-projekt för att förbättra miljökontorets prövning av ansökningar. Även om alla miljökontor som har deltagit i...

Referat från webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening

Avloppsguidens användarförening bjöd in till ett webbinarium 16/11 2022 om drift- och underhållsinstruktioner med forskarna Inga Herrmann och Brenda Vidal vid LTU. De berättade...

Senaste artiklarna