Fosforfilter efter otät markbädd?

Fosforfälla efter otät markbädd, kan det vara meningsfullt? Hittills har jag tänkt mig att en fosforfälla självklart måste komma efter en tät markbädd, men nu är jag inte så säker på det längre. Det beror ju på förhållandena i det aktuella fallet och orsaken till att man väljer markbädd. I de fall där det skulle vara bra om man kunde ha en infiltration, men marken har begränsad infiltrationskapacitet, där gör man en otät markbädd. Då kanske det blir så att hälften av vattnet infiltreras och hälften dräneras ut. För den del av vattnet som infiltreras kommer fortsatt rening och fosforbindning att ske i marklagren, men för det som dräneras ut skulle kompletterande fosforrening behövas. Är det i det fallet meningsfullt att ha kombinationen otät markbädd och fosforfälla? Kan det vara ett funktionsmässigt problem om fosforfällan får ett mindre genomflöde än man har med tät markbädd?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.