Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs på den svenska marknaden. Översikten omfattar även torrtoaletter (inkl. biologiska toaletter, multrum, förbränningstoaletter etc.), extremt snålspolande(vakuum) toaletter och urinsorterande toaletter.

Styrkan är att översikten är oberoende och att listningen på ett överskådligt sätt ger information om produkterna och även om drift, ekonomi och skötsel. Till alla produkter, förutom toaletterna, finns en bedömning av produktens potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp. Bedömningarna har gjorts av en panel med experter inom respektive område.

 

 

OBS!

Översikten från 2016 uppdateras mars 2018. Samma struktur.

De förtillverkade produkter som listas ska uppfylla följande krav:

  • Produkterna ska utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning
  • Produkterna ska säljas och vara tillgängliga i hela Sverige
  • Produkterna ska vara dimensionerade för ett hushåll. Ett hushåll beräknas bestå av 5 pe (personekvivalenter)och motsvarar en vattenförbrukning på 750-1 000 l per dygn.
    Undantag har gjorts för kategorin paketrening BDT, som är anpassade för behandling av bad-, disk- och tvättvatten från fritidsbostäder

Till VA-guidens marknadsöversikt – Produkter för enskilt avlopp

 

Bilaga A i översikten har en tabell som gör det enkelt att jämföra produkter. Där beskrivs även hur arbetet med bedömningarna har gått till. Vi hoppas som sagt att översikten ska underlätta för dig som miljöinspektör och att ska kunna hänvisa till den via startsidan på avloppsguiden.se.

Även om ambitionen är att lista alla på marknaden förekommande produkter är det tillverkaren respektive generalagenten i Sverige som avgör om de vill medverka.

Information om produkterna lämnas av respektive tillverkare eller generalagent och VA-guiden förutsätter att uppgifterna är korrekta. Översikten har delvis finansierats med projektstöd från Havs- och vattenmyndigheten. Det innebär att företagen inte har behövt betala för att vara med i översikten.

Planen är att uppdatera översikten löpande en till två gånger per år med nya produkter och att genomföra en total revision vart tredje år. Listning av nya produkter sker till självkostnadspris, och till revisionen ska vi se över möjligheterna att ta ut en avgift eller söka ekonomiskt stöd.

Igen, återkoppla gärna till oss om du saknar produkter eller har förslag på förbättringar. Vi tar också gärna emot förslag på vi kan möta era behov av att diskutera olika produkter med varandra samt utbyta erfarenheter.