Start Taggar Torra toaletter

Tagg: Torra toaletter

Torrtoalett inom kommunalt verksamhetsområde?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut frågor om att ha torrtoalett och eget omhändertagande av latrin inom verksamhetsområde för VA. FRÅGA Hur ska miljönämnden bedöma om...

Latrintransport i primär skyddszon för dricksvattentäkt?

Fråga: Vi har en ytvattentäkt i en av våra kommuner. I sjön finns mindre öar som är bebodda med fritidshus. Idag sker transport av...
Utedass

Latrinkompost – hur stor bör den vara?

Fråga: Vi håller på att se över våra krav för latrinkompost och undrar om ni kan hänvisa oss till uppdaterade referenser rörande volymkrav och...
utedass

Fastighetsägare vill avinstallera sin toalett och istället använda grannens – hur bör vi göra?

Fråga: Vi har en fastighetsägare som vill avinstallera sitt utedass. Hon påstår att de (3 personer 40 dagar/år) använder grannens toalett 200 meter bort....

Avlopp i sjöbod – var går gränsen för vad som räknas som avlopp?

Fråga: Jag har en fråga kopplat till sjöbodar och avloppslösningar i dessa. Jag undrar helt enkelt vad som är acceptabelt att ha i sjöboden? ...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Enskild lösning bättre än allmänt VA? Avgöranden i VA-nämnden

Samtliga av dessa ärenden är avgöranden från VA-nämnden enligt 24 § LAV: En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten finns...

Biologiske, avløpsfrie toaletter Bioforsk

Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) Författare: Roald Aasen och Ove Molland Bioforsk Tema Vol.1 Nr.16 2006 Sidor: 8 sidor Faktablad från Bioforsk i Norge som beskriver biologiska toaletter....

Rimliga krav vid låg grundvattentillgång

Vi har fått en remiss från en förvaltning som handlar om tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten ligger i ett område med dålig tillgång till grundvatten....

Ammoniakavgång från torrtoalett

Hur stor ammoniakavgång (i % av total mängd kväve i urin och fekalier) ska man räkna med från torrtoalett utan urinsortering antaget att utrymmet...

Senaste artiklarna