Start Taggar BDT

Tagg: BDT

Vad säger lagstiftningen om att spola toaletter med BDT-vatten?

VA-guidens expert Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl förklarar vilka regler som finns kring användandet av BDT-vatten för spolning i toaletter både för det allmänna...

BDT-filterboxar, hur ska vi bedöma dem?

Här svarar både Inga Herrmann och Peter Ridderstolpe på två besläktade frågor om BDT-filterboxar. Fråga 1: I vår kommun har vi gjort bedömningen att vissa...
va miljöblad logga

De norska VA/miljöbladen finns nu tillgängliga för alla

De norska VA/miljøbladen är nu tillgängliga och gratis. De ger vägledande riktlinjer för bästa praxis inom många områden inom vatten och avlopp. För oss...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...
kran

Kortare skyddsavstånd för BDT-avlopp?

Kan man korta av skyddsavstånd till dricksvatten för en avloppsanläggning med enbart BDT-avlopp? Hur mycket i så fall? I samband med att Havs- och vattenmyndigheten...

Marknadsöversikt 2016

VA-guiden presenterar produkter för enskilt avlopp i sin marknadsöversikt från 2016. Målet med översikten är att lista alla förtillverkade produkter för avloppsrening som säljs...

Avslag för ersättning onyttigbliven BDT-anläggning, VA-nämnden 2012

VA-nämnden beslutar i ärendet att ersättning för onyttigbliven enskild anläggning kunde inte utgå eftersom fastighetsägarna, enligt Va-nämndens mening, inte varit ovetande om att allmän...

VA-kretslopp i Munga, Västerås 2015

Mälarenergi, som är huvudman i Västerås kommun, har utrett om avloppsfrågan kan ordnas genom lokalt kretslopp inom verksamhetsområde och funnit att det är rimligt....

Krav på bad-, disk- och tvättvatten vid kretsloppslösningar

Rapport från Uddevalla kommun Uddevalla kommun har spårat avloppspåverkan från BDT-avlopp i dricksvattenbrunnar. Man har använt sig av kloridspårning och syftet har varit att ta...

Stenkista inte OK – rätt eller fel?

Nyligen kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som slår fast att en stenkista på en fastighet med enbart sommarvatten, belägen 500 m från...

Senaste artiklarna