Havsvatten pumpas till huset – bör vi kräva avloppsanläggning?

hus vid vattnet med en badtunna
Frågeställaren har stött på fritidshus som dragit ledningar för att ta in havsvatten i husen och undrar om kommunen bör kräva avloppsanläggningar. Maria Hübinette från RISE pekar på att kommunen kan kräva in information om vattenanvändningen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.