Start Taggar BDT

Tagg: BDT

VA-kretslopp i Munga, Västerås 2015

Mälarenergi, som är huvudman i Västerås kommun, har utrett om avloppsfrågan kan ordnas genom lokalt kretslopp inom verksamhetsområde och funnit att det är rimligt....

Krav på bad-, disk- och tvättvatten vid kretsloppslösningar

Rapport från Uddevalla kommun Uddevalla kommun har spårat avloppspåverkan från BDT-avlopp i dricksvattenbrunnar. Man har använt sig av kloridspårning och syftet har varit att ta...

Stenkista inte OK – rätt eller fel?

Nyligen kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som slår fast att en stenkista på en fastighet med enbart sommarvatten, belägen 500 m från...

Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar, JTI 2015

JTI-rapport 2015, Kretslopp & Avfall nr. 52 Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar för små avlopp - Utarbetande av förslag till svensk provningsmetod Författare: Ida Sylwan, Jonathan Alm, Mats...

Kan BDT till sluten tank vara en lösning?

Hur ser ni på att ge tillstånd för både BDT och WC-vatten till en sluten tank, kan det ges i särskilda fall? Huset är...

Gamla BDT-avlopp – hur kan vi ställa krav på åtgärder?

I vår kommun har vi under ett antal år inventerat och därefter prioriterat vilka avlopp som skall åtgärdas. Direktutsläpp, stenkistor, områden med hög skyddsnivå...

Sluten tank för BDT – kan vi tillåta det? Vilka paragrafer ska vi hänvisa till vid avslag?

Vi har en sökande som önskar leda både WC och BDT-vatten till en sluten tank. Avloppet är för ett fritidshus som besöks ca 2...

Prefabricerade filter för BDT-rening – hur bör vi förhålla oss till dem?

Under senaste året har allt fler fastighetsägare hört av sig angående möjligheten att rena BDT-avlopp med s.k. gråvattenfilter. Det finns en uppsjö av olika...

Sammanställning om BDT-vattnets risker, 2012

Avloppsguiden har redigerat ett sammandrag och en dokumentation från två seminarier på temat Hur farligt är bad-, disk- och tvättvatten? som hölls under 2011...

Hur farligt är BDT-vatten? Kunskapscentrum 2013

Kunskapscentrum Små Avlopp, Rapportnr: 2013:1 Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker Författare: Björn Eriksson, Avloppsguiden Granskare/föreläsare: Peter Ridderstolpe (WRS Uppsala),...

Senaste artiklarna