Start Taggar BDT

Tagg: BDT

Pathogen and indicator organism removal in artificial greywater

Pathogen and Indicator Organism Removal in Artificial Greywater Subjected to Aerobic Treatment - comparison of four filter media. Master thesis Författare: Ramiyeh Molaei Faculty of Natural...

Ska vi kräva slamavskiljning innan filtret

Hej! Vi har fått frågor kring gråvattenfiltret Bio-Box XL och undrar lite hur vi ska ställa oss till det. Ska vi kräva slamavskiljning innan...

Norsk studie av små avlopp i normal drift

Bioforsk rapport, Vol. 2 Nr. 146 2007 Undersøkelse av mindre avløpsanlegg i normal drift Författare: Anders Yri, Guro Randem Hensel, Roald Aasen og Trond Mæhlum -...

Bedömning av luftpump i slamavskiljare för BDT-vatten

En fastighetsägare i vår kommun vill hitta en så billig lösning på BDT-avloppsrening som möjligt. Han har en trekammarbrunn som BDT-vattnet passerar men ingen ytterligare...

Hur hantera fritidsboende vid inrättande av kommunalt VA?

Frågan handlar om hur man bör se på/ hantera fritidsboende med ”enkelt BDT-avlopp" vid inrättande av kommunalt VA-område. Fråga: Vi har i vår kommun ett nyinrättat...

Hantering av BDT-avlopp i samband med inventering

Jag är ansvarig för inventeringen av enskilda avlopp i vår kommun. Förra året var jag med på BDT-dagarna i Uppsala och fick med mig tänket...

BDT-avlopp uppströms vattentäkt

I vår kommun är det många som vill anlägga avlopp uppströms grannars vattentäkter. Vi nekar WC-avlopp i de fallen om det inte är sluten...

BDT till slutna tankar – hur upphäver vi befintliga tillstånd?

Vi är mitt uppe i inventeringen av enskilda avlopp och har råkat på en hel del gamla slutna tankar för både WC och BDT....

Bör vi åtalsanmäla BDT-direktutsläpp till vattenområde?

Under genomförd inventering av enskilda avlopp har vi stött på avloppsanordningar med utsläpp till vattenområde, från WC och från BDT, med enbart slamavskiljning. Utsläppen...

Dispens från strandskydd för BDT-anläggningar

Det står i 7 kap § 16 att om man får tillstånd enligt miljöbalken så är det undantag från strandskyddet men hur är det...

Senaste artiklarna