Start Taggar BDT

Tagg: BDT

Bedömning av luftpump i slamavskiljare för BDT-vatten

En fastighetsägare i vår kommun vill hitta en så billig lösning på BDT-avloppsrening som möjligt. Han har en trekammarbrunn som BDT-vattnet passerar men ingen ytterligare...

Hur hantera fritidsboende vid inrättande av kommunalt VA?

Frågan handlar om hur man bör se på/ hantera fritidsboende med ”enkelt BDT-avlopp" vid inrättande av kommunalt VA-område. Fråga: Vi har i vår kommun ett nyinrättat...

Hantering av BDT-avlopp i samband med inventering

Jag är ansvarig för inventeringen av enskilda avlopp i vår kommun. Förra året var jag med på BDT-dagarna i Uppsala och fick med mig tänket...

BDT-avlopp uppströms vattentäkt

I vår kommun är det många som vill anlägga avlopp uppströms grannars vattentäkter. Vi nekar WC-avlopp i de fallen om det inte är sluten...

BDT till slutna tankar – hur upphäver vi befintliga tillstånd?

Vi är mitt uppe i inventeringen av enskilda avlopp och har råkat på en hel del gamla slutna tankar för både WC och BDT....

Bör vi åtalsanmäla BDT-direktutsläpp till vattenområde?

Under genomförd inventering av enskilda avlopp har vi stött på avloppsanordningar med utsläpp till vattenområde, från WC och från BDT, med enbart slamavskiljning. Utsläppen...

Dispens från strandskydd för BDT-anläggningar

Det står i 7 kap § 16 att om man får tillstånd enligt miljöbalken så är det undantag från strandskyddet men hur är det...

Biologisk filter for gråvann, Bioforsk

Biologisk filter for rensing av gråvann fra bolig eller hytte Författare: Guro Randem Hensel, Jens Chr. Køhler och Anders W. Yri Vol.2 Nr.29 2007 4 sidor Faktablad...

Krav på BDT-lösning samt lagrum för BDT?

Frågan rör både juridik och teknik med avseende på BDT-rening och besvaras därför av både Peter Ridderstolpe och Jonas Christensen. Då svaret är långt...

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp till LST, 2009

Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län som svar på fråga från Enköpings kommun. 5 sidor Bakgrund Enköping kommun har till Länsstyrelsen kommit in med en skrivelse med...

Senaste artiklarna