Start Taggar BDT

Tagg: BDT

Biologisk filter for gråvann, Bioforsk

Biologisk filter for rensing av gråvann fra bolig eller hytte Författare: Guro Randem Hensel, Jens Chr. Køhler och Anders W. Yri Vol.2 Nr.29 2007 4 sidor Faktablad...

Krav på BDT-lösning samt lagrum för BDT?

Frågan rör både juridik och teknik med avseende på BDT-rening och besvaras därför av både Peter Ridderstolpe och Jonas Christensen. Då svaret är långt...

Fråga om tillsynsvägledning BDT-avlopp till LST, 2009

Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län som svar på fråga från Enköpings kommun. 5 sidor Bakgrund Enköping kommun har till Länsstyrelsen kommit in med en skrivelse med...

Introduction to Greywater Management

Introduction to Greywater Management Författare: Peter Ridderstolpe, WRS Uppsala AB Report 2004:4
 Sidor: 19 sidor
 Rapporten är utgiven på engelska av EcoSanRes (Stockholm Environment Institute (SEI)) Contents What is greywater...

Krav på BDT-rening och sluten tank utan tillstånd

Frågan berör både teknik och juridik och besvaras därför av Peter Ridderstolpe följt av Jonas Christensen. Fråga 1 Jag undrar vad man kan ställa för krav...

BDT-rening i dammar

Vi har fått förslag på rening av BDT-vatten i dammar. Är det lämpligt och hur ska i så fall sådana dammar utformas och dimensioneras?...

Livslängd och dimensionering av sluten tank

Tre frågor gällande användandet av sluten tank: Till fritidshus är det väl OK att endast ha sluten tank till WC samt stenkista till BDT-...

Hur kolla olagligt WC på BDT-anläggning?

Det finns i vår kommun ett sommarstugeområde med ett antal gamla gemensamma BDT-anläggningar (infiltrationer och markbäddar). Vi har fått höra ryktesvägen att flera stugägare...

BDT-anläggning utan slamtömning

Jag har en fråga angående BDT-vatten på fritidshus. Vi har dragit en gräns att man måste rena sitt BDT-vatten om man har dusch inkopplad....

Enklare BDT-avlopp

Ett seminarium om BDT-avlopp anordnades 3 mars i Uppsala för att diskutera avloppslösningar för enklare BDT-avlopp och handläggning av dessa ärenden. Bo Stegmann, Enköpings...

Senaste artiklarna