BDT-avlopp uppströms vattentäkt

I vår kommun är det många som vill anlägga avlopp uppströms grannars vattentäkter. Vi nekar WC-avlopp i de fallen om det inte är sluten tank, mulltoa eller förbränningstoa. Men frågan nu gäller BDT avlopp. Hur är det med skyddnivåerna när det gäller BDT avlopp? Det förekommer ju många kemikalier, gifter m.m. i BDT vatten. Dessa är hälsofarliga och troligtvis är reningen i mark dålig för dessa ämnen, olika ämnen i t.ex. kläder m.m. Kan jag tillåta BDT uppströms vattentäkter, även om de är inom skyddsområde och det saknas geohydrologisk undersökning, eller kan jag förbjuda BDT avlopp som kan påverka vattentäkter?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.