Start Taggar Skyddsavstånd

Tagg: Skyddsavstånd

Kan man höja upp infiltrationen för att kompensera avståndet till en dricksvattenbrunn?

Peter Nilsson menar att det korta svaret på rubrikfrågan är nej, och han redogör för hur man ska tänka kring skyddsavståndet och vilka beräkningsmodeller...
David Eveborn SGU föreläser om grundvatten

Tips från SGU som hjälper dig att bedöma högsta grundvattenytan

SGU (Sveriges geologiska undersökning) håller just nu på att ta fram ett faktaunderlag kring grundvatten till HaVs kommande vägledning för prövning av små avloppsanläggningar....

Vakuumtoa till sluten tank – kan man då ha ett kortare skyddsavstånd till dricksvattenbrunn?

Fråga: Kan ett kortare skyddsavstånd till dricksvattenbrunn generellt underlättas om vakuumtoa till sluten tank används istället för traditionell vattentoa? En fastighetsägare har idag löst avloppssituationen...
markbädd ritning

Gäller samma skyddsavstånd till grundvatten för markbädd som för en infiltration?

FRÅGA Gäller samma skyddsavstånd till grundvatten för markbädd som för en infiltration, dvs 1 meter till infiltrationsyta/spridarledning? Undrar detta eftersom en markbädds djup är ca...

Provgrop för enskilt avlopp

I en markbädd eller infiltration används marken för att rena avloppsvattnet. För att se om platsen fungerar för enskilt avlopp behöver man veta mer...
kran

Kortare skyddsavstånd för BDT-avlopp?

Kan man korta av skyddsavstånd till dricksvatten för en avloppsanläggning med enbart BDT-avlopp? Hur mycket i så fall? I samband med att Havs- och vattenmyndigheten...

MÖD: 55 m skyddsavstånd och LTAR-värde 40 är tillräckligt på fastighet X

Mark- och miljööverdomstolen har avgjort ett mål om en avloppsanläggning på Gotland. Faktorer så som ett skyddsavstånd på 55 m, LTAR-värde 40 och att...

Skyddsavstånd till borrad brunn

En fastighetsägare har ansökt om att få anlägga en ny infiltration som ska kopplas till en befintlig slamavskiljare. Mitt på tomten finns en bergborrad...

Kan kortare skyddsavstånd uppströms vattentäkt medges när fosforfilter används?

Hur ska vi bedöma om skyddsavståndet är godtagbart när sökanden föreslår utsläpp från en avloppsanordning med fosforfilter (markbädd och fosforfilter eller minireningsverk med inbyggt...

BDT-avlopp uppströms vattentäkt

I vår kommun är det många som vill anlägga avlopp uppströms grannars vattentäkter. Vi nekar WC-avlopp i de fallen om det inte är sluten...

Senaste artiklarna