Kan man höja upp infiltrationen för att kompensera avståndet till en dricksvattenbrunn?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

3 kommentarer

  1. ”Om vi antar en ganska genomsläpplig jordart med ett k-värde (k) på 1*10-4 m/s och en vanligen förekommande lutning på grundvattenytan (i) på 10 ‰ (1 %) får vi med en enkel överslagsberäkning att hastigheten V = k*i = 1*10-4 *10-2 = 1*10-6 m/s. Det motsvarar en transportsträcka av drygt 6 m på 2,5 månader.”

    Detta skiljer sig om jag fattar det rätt extremt mycket mot figur 45 i HaV:s vägledning, där vägledningen ger en mycket längre transportsträcka. Är Pers uträckning fel eller HaV:s figur fel, eller har man så olika uppfattningar om skyddsavstånd?