Start Taggar Små avlopp

Tagg: Små avlopp

Rotinträngningar i VA-ledningar

Svenskt vatten publicerade 2010 rapporten Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd. Rapporten baseras på en stor datainsamling av ledningsinformation och ledningsfilmningar...

Tillstånd i efterhand för befintliga anläggningar – hur ska vi tänka?

Frågan handlar om att man vid tillsyn hittat två infiltrationsanläggningar som saknar tillstånd och undrar har det är lämpligt att gå tillväga då fastighetsägarna...

Växjö kommun upphäver tidigare principbeslut om avloppstillsyn

Miljö- och byggnämnden i Växjö kommun har under veckan gått ut med ett pressmeddelande om om att man upphäver ett tidigare principbeslut gällande avloppstillsynen. I...

Kan man höja upp infiltrationen för att kompensera avståndet till en dricksvattenbrunn?

Peter Nilsson menar att det korta svaret på rubrikfrågan är nej, och han redogör för hur man ska tänka kring skyddsavståndet och vilka beräkningsmodeller...

Förändrar tillägget till § 6 LAV bedömningen av enskilda avlopp när verksamhetsområde ska inrättas?

Tillägget till § 6 Lagen om allmänna vattentjänster träder i kraft 1 januari 2023. Påverkas inställningen till och bedömningen av enskilda avlopp när verksamhetsområde...
Återvinningssymbol gräs

Passa på att anmäla dig till nätverksträffen för små avlopp i kretslopp 27 september

Nu är det hög tid att boka sig till höstens spännande nätverksträff för små avlopp i kretslopp som hålls på SLU i Uppsala den...

Nytt verktyg för att beräkna riktning för grundvattenflöden

Funktionaliteten i GIS-stödet för små avlopp har utökats med ett verktyg för att beräkna riktningen för grundvattenflöden. Genom att lägga in mellan tre och sex...

Vägar till hållbara vattentjänster – nu är lagändringarna beslutade i riksdagen

Beslutet som riksdagen fattade var i linje med civilutskottets betänkande som lämnades förra veckan. Ja till flexiblare behovsbedömningar och vattentjänstplan, nej till bemyndigande om...

Kartläggning av kretsloppsanläggningar för små avlopp i kretslopp

Har din kommun börjat planera eller nyligen byggt ett system för kretslopp av näring från små avlopp till åkermark? Vi söker information om nya...
Återvinningssymbol gräs

Anmälan öppen till nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 27 september

Nu är anmälan öppen till höstens nätverksträff för små avlopp i kretslopp den 27 september. Vi träffas i Uppsala på SLU och dagen...

Senaste artiklarna