Rotinträngningar i VA-ledningar

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Vi har gjort informationsblad om detta med hjälp av rapporten, det var till hjälp för oss att kan hänvisa till detta och ökar vår egen förstående. Tidigare har vi varit lite snällare i bedömning. Nu har vi blir lite mer tydligare och hänvisa till rapport. Många fastighetsägare förstår det också när vi bifoga informationsblad.