Anmälan öppen till nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 27 september

Återvinningssymbol gräs

Nu är anmälan öppen till höstens nätverksträff för små avlopp i kretslopp den 27 september. Vi träffas i Uppsala på SLU och dagen bjuder som vanligt på ett fullspäckat schema med föreläsningar, workshop/diskussioner och studiebesök.

Vi vill med nätverksträffen sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte om kretsloppsfrågor med en massa spännande föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte och praktiskt visa intressanta kretsloppsprojekt genom studiebesök. Denna gång kommer vi till exempel få en visning av SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering.

Fokus för dagen är frågor kopplade till små avlopp i kretslopp och inte minst kommer det nya spännande projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, hos SLU att lyftas. SLU har tillsammans med flera projektpartners precis startat ett flerårigt projekt om små avlopp i kretslopp med fokus på ammoniak-hygienisering av klosettvatten.

Programpunkter:

  • Aktuella omvärldsfrågor, Jenny Westin Avfall Sverige
  • Ammoniakhygienisering av klosettvatten – så funkar det, Annika Nordin, SLU
  • Information om projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, Annika Nordin, SLU
  • Urintorkning, framtidens gödsel, Jenna Senecal-Smith, SLU
  • Support for urine recycling and urine-based fertilisers: what does the evidence say? Prithvi Simha, SLU
  • Kretslopp på kartan – översikt av kommuner som driver återföringssystem för näring från källsorterade avloppsfraktioner, Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS
  • Erfarenheter från Tranås/Anebys kretsloppsanläggning, Emma Wahlström & Erik Wahlström, Tranås kommun
  • Workshop: Erfarenhetsutbyte och diskussion i grupper, Ebba af Petersens, WRS & Elisabeth Kvarnström, Ecoloop
  • Studiebesök:SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering

Klicka här för att komma till anmälan och mer information (öppnas i ny sida)

Datum: 27 september 2022
Tid: 9.00-16.00
Plats: SLU, Campus Ultuna i Uppsala, Lokal: Loftets hörsal
Pris: Max 1 500 kr, exkl. moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader
Sista anmälningsdag: 19 september 2022 (Anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sverige och SLU

Varmt välkommen!