Start Taggar Avfall och slam

Tagg: Avfall och slam

Smal väg med två hjulspår slingrar sig runt fält med högt gräs

Vägen är för dålig för slambilen, vad kan miljökontoret göra?

Slamtömmaren anser att de inte kan ta sig fram och tömma eftersom vägen till fastigheten är för smal och ibland har dålig bärighet. Miljöjurist...
Två leriga hjulspår i skogen.

Kan vi neka tillstånd med hänvisning till att vägen bara är farbar under en del av året?

Frågan gäller en ansökan om tillstånd, men där slambilen bara kan ta sig fram under delar av året. VA-guidens Björn Eriksson redogör för några...
fosfor filter material

När slutar använt fosforfiltermaterial att vara avfall? Och vem får ta hand om det?

För att ett avfall ska sluta klassas som ett avfall krävs att det genomgått ett återvinningsförfarande, berättar Jenny Westin från Avfall Sverige. Fastighetsägaren kan...

Specifika slamspridningsplatser ska rapporteras in i miljörapporter

Från och med 2024 ska alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk i sina miljörapporter redovisa specifikt på vilken jordbruksmark som reningsverkets slam sprids på. Detta enligt särskilt uppställda...

Ett axplock från en temadag kring tömning och behandling av slam från små avloppsanläggningar

Avfall Sverige bjöd in till en temadag om tömning och behandling av slam från enskilda avlopp. Jenny Westin trendspanade och gav oss en bra sammanfattning...
Grönsaksodling i köksträdgård, vattenkanna

Ny information på avloppsguiden.se om gödsling med urin och latrin

VA-guiden har förtydligat informationen på avloppsguiden.se om att ta hand om urin och fekalier på egen tomt. Vi har sett över rekommendationerna för spridningsytor...

Torra toalösningar och hantering av avfallet – dokumentation från webbinarium 2021

Avloppsguidens användarförening höll ett webbinarium om eget omhändertagande av avfall från torra toalösningar och små avlopp, 10 november 2021. Här hittar du filmen där...

Anmälan öppen till nätverksträff för små avlopp i kretslopp, 27 september

Nu är anmälan öppen till höstens nätverksträff för små avlopp i kretslopp den 27 september. Vi träffas i Uppsala på SLU och dagen...

Ansvarar kommunen för att hämta innehåll i gamla markbäddar som fastighetsägaren själv grävt upp?

De korta svaret på rubrikfrågan är ja, från 1 januari 2023. Jenny Westin på Avfall Sverige berättar att en ny avfallslagstiftning har gett kommunerna...

Domstol ger avslag för fosforåtervinning – överklagas

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har avslagit miljöföretaget Ragn-Sells ansökan om en ny anläggning för fosforåtervinning ur avloppsslam i Helsingborg. Domen överklagas nu...

Senaste artiklarna