Start Taggar Avfall och slam

Tagg: Avfall och slam

Erfarenheter från stadsutvecklingsprojekt med flera rör ut, vattenbesparing och näringsåterföring

I slutet av januari anordnade Svenskt Vatten och Föreningen för samhällsplanering ett webbinarium med temat källsorterande avloppssystem – cirkulära lösningar för hållbar, urban stadsutveckling....

Avfall från husbilstoaletter bör ledas till sluten tank

VVS-Fabrikanterna avråder från att leda avfallet från husbils- och husvagnstoaletter till en markbaserad rening. Kemikalierna som används i toaletterna riskerar att störa eller slå...
Man håller i slamsugningsslang som suger slam i trekammarbrunn

Vad kan miljökontoret göra för att underlätta slamtömmarnas arbetsmiljö?

Gästexpert Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige, svarar att svårigheter med slamtömningen inte tar bort entreprenörens skyldighet att tömma slamavskiljarna. Däremot kan de ta...

VA-podden #32 – David Gustavsson om slambiokol

I det här avsnittet av VA-podden får vi höra David Gustavsson på VA SYD berätta om slambiokol. Varför kan slambiokol vara ett alternativ för att cirkulera...
Mjölkaktig hinna i ett grönt rör

Mjölkaktig hinna i slamavskiljaren – vad kan det vara?

Inspektörer har stött på en vitaktig hinna i en slamavskiljare. VVS-Fabrikanternas bästa förklaring är att det är biomassa som växer på vattenytan, men de...
Återvinningssymbol gräs

VA-organisationers arbete med resursåtervinning – en nulägesbeskrivning

VA-organisationer i Sverige arbetar för att öka sitt bidrag till det cirkulära samhället. Svenskt vatten har publicerat en rapport som ger en nulägesbeskrivning av...
Smal väg med två hjulspår slingrar sig runt fält med högt gräs

Vägen är för dålig för slambilen, vad kan miljökontoret göra?

Slamtömmaren anser att de inte kan ta sig fram och tömma eftersom vägen till fastigheten är för smal och ibland har dålig bärighet. Miljöjurist...
Två leriga hjulspår i skogen.

Kan vi neka tillstånd med hänvisning till att vägen bara är farbar under en del av året?

Frågan gäller en ansökan om tillstånd, men där slambilen bara kan ta sig fram under delar av året. VA-guidens Björn Eriksson redogör för några...
fosfor filter material

När slutar använt fosforfiltermaterial att vara avfall? Och vem får ta hand om det?

För att ett avfall ska sluta klassas som ett avfall krävs att det genomgått ett återvinningsförfarande, berättar Jenny Westin från Avfall Sverige. Fastighetsägaren kan...

Specifika slamspridningsplatser ska rapporteras in i miljörapporter

Från och med 2024 ska alla tillståndspliktiga avloppsreningsverk i sina miljörapporter redovisa specifikt på vilken jordbruksmark som reningsverkets slam sprids på. Detta enligt särskilt uppställda...

Senaste artiklarna