VA-podden #32 – David Gustavsson om slambiokol

I det här avsnittet av VA-podden får vi höra David Gustavsson på VA SYD berätta om slambiokol. Varför kan slambiokol vara ett alternativ för att cirkulera fosfor och vilka för- och nackdelar har pyrolys av slam?

David Gustavsson leder också projektet för Testbädd Ellinge som just nu är under uppbyggnad. Med hjälp av testbädden hoppas David hoppas utvärdera om pyrolys av olika slamtyper ger olika egenskaper i slambiokolen. I testbädden kommer det finnas möjlighet att studera hur fosfor, tungmetaller, mikroplaster, organiska föreningen som PFAS beter sig rent kemiskt och i olika typer av odlingsförsök.  Förhoppningen är att kunna testa flera olika typer av slam som till exempel orötat-, avvattnat-, kadmiumrikt- och primärslam med mera.

Intresserad av att forska på slambiokol?

Det kommer att finnas massor av slambiokol att forska på och VA SYD kommer inte kunna göra allt själva. David uppmanar därför alla er som är intresserade av forskning kring slambiokol att höra av sig till honom. Man kan till exempel både testa det slam som man har i sitt reningsverk eller om man vill forska på slambiokol.

 

Kontaktuppgifter: [email protected], Tel: 0738-530150

 

Extern länk: Testbädd Ellinge – Sweden Water Research