Avfall från husbilstoaletter bör ledas till sluten tank

VVS-Fabrikanterna avråder från att leda avfallet från husbils- och husvagnstoaletter till en markbaserad rening. Kemikalierna som används i toaletterna riskerar att störa eller slå ut den biologiska reningen i avloppsanläggningen. I stället kan sluten tank användas.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.