Vad kan miljökontoret göra för att underlätta slamtömmarnas arbetsmiljö?

Man håller i slamsugningsslang som suger slam i trekammarbrunn
Gästexpert Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige, svarar att svårigheter med slamtömningen inte tar bort entreprenörens skyldighet att tömma slamavskiljarna. Däremot kan de ta ut en extra avgift av fastighetsägarna för speciallösningar för tömningen. Det miljökontoret kan göra är att godkänna bra placeringar av nya anläggningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.