Mjölkaktig hinna i slamavskiljaren – vad kan det vara?

Mjölkaktig hinna i ett grönt rör
Inspektörer har stött på en vitaktig hinna i en slamavskiljare. VVS-Fabrikanternas bästa förklaring är att det är biomassa som växer på vattenytan, men de är inte säkra på det.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.