Passa på att anmäla dig till nätverksträffen för små avlopp i kretslopp 27 september

Återvinningssymbol gräs

Nu är det hög tid att boka sig till höstens spännande nätverksträff för små avlopp i kretslopp som hålls på SLU i Uppsala den 27 september. Anmälan till nätverksträffen är öppen till och med den 19 september.

Tisdagen den 27:e september arrangerar VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk och SLU en heldaggsträff med föredrag, diskussioner och studiebesök med visning av SLU:s urinsorterande toalett med testbädd samt fluglarvskompostering.

Vi får till exempel under dagen ta del av erfarenheter från uppstarten av Tranås/Anebys kretsloppsanläggning för små avlopp och vi lär oss genom SLU mer om ammoniakhygienisering i det spännande projektet: Verktyg för kretslopp från avlopp, som de driver tillsammans med flera projektpartners. Projektet handlar just om små avlopp i kretslopp med fokus på ammoniakhygienisering av klosettvatten.

Träffen är till för alla er som är intresserade av små avlopp, källsorterade fraktioner, slam och kretslopp. Alla är välkomna som till exempel handläggare för avfall, miljöinspektörer, representanter från VA-bolag, eller kommunens tekniska förvaltning såsom VA-ingenjörer, VA-strateger, VA-rådgivare, avfallsstrateger, avfallsingenjörer till teknikleverantörer med flera.

Till: Utförligt program och anmälan

Hjärtligt välkommen att boka dig!