Nytt verktyg för att beräkna riktning för grundvattenflöden

Utsnitt från Länsstyrelsens GIS-stöd. Bakgrundskartan kommer från Lantmäteriet.

Funktionaliteten i GIS-stödet för små avlopp har utökats med ett verktyg för att beräkna riktningen för grundvattenflöden.

Genom att lägga in mellan tre och sex mätpunkter med observerade grundvattennivåer i kartan kan verktyget beräkna riktningen. Beräkningarna görs utifrån Havs- och vattenmyndighetens vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp. Efter att beräkningen gjorts kan man, precis som i verktyget för beräkning av högsta grundvattennivå, skriva ut resultatet i en rapport som kan bifogas ansökan.

Du hittar verktyget under ikonen med tre vattendropparna i menyraden högst upp till höger i GIS-stödet.

Relaterat

GIS-stöd för små avlopp – samlingssida, 2020 (login för små avlopp krävs)

HaVs vägledning för prövning av små avlopp, 2019 (login för små avlopp krävs)