Är det möjligt att korta skyddsavståndet tack vare mäktigt jordlager?

Gult mätband
Brunnen ligger nedströms avloppsanläggningen men jordlagret är mäktigt. Frågeställaren undrar om skyddsavståndet kan kortas ned. Björn Eriksson från VA-guiden hänvisar till vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten och SGU samt tidigare expertsvar från Peter Nilsson VA-teknik och vattenvård.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.