Behövs större krav på skyddsavstånd när berg ligger nära under den markbaserade avloppsanläggningen?

Frågan gäller vad man behöver tänka på när berg ligger relativt nära under en markbaserad anläggning. David Eveborn, SGU, svarar att ytligt berg är en riskfaktor, men att ökat skyddsavståndskrav inte bör behövas om man säkerställer den omättade zonen på 1 meter. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.