Start Taggar Smittämnen

Tagg: Smittämnen

Mamma med son dricker vatten från bäck

Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Fråga: Vi behöver expertsvar angående ytvatten som används som dricksvattentäkt och vilket reningskrav som kan ställas på avloppsanläggningen. Bakgrund: Det har börjat dyka upp fall...

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde – några tips

Fråga: Det finns just nu ett förslag ute till vattenskyddsföreskrifter för ett speciellt vattenskyddsområde (en sjö) och det har nu uppstått en diskussion mellan...
Utedass

Latrinkompost – hur stor bör den vara?

Fråga: Vi håller på att se över våra krav för latrinkompost och undrar om ni kan hänvisa oss till uppdaterade referenser rörande volymkrav och...

Hög skyddsnivå hälsoskydd – vilka lösningar tar liten plats? UV-filter?

Fråga: Vilka lösningar kan användas för att minska smittrisken utan att kräva stor yta, t ex till små strandnära tomter, eller små tomter där...

Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne...

Virus i vatten, kunskapssammanställning SVU 2016

Rapporten sammanfattar det tre år långa projektet VISK som var ett skandinaviskt samarbete med syfte att öka den gemensamma kunskapsnivån om virus i vatten...

På gång – svensk standard om smittskydd i avloppsprodukter

SIS (Swedish Standards Institute) arbetar med att ta fram en svensk standard för reduktion av mikroorganismer i små avlopp. Standarden är till för att...

Avlopp till åkermark – hur ska vi se på smittrisken från toalettavfall respektive slam?

Bifogade filer hittar du längst ner på sidan: slamkungörelsen, toalettavlopp för ladugårdsbyggnader, SVAs yttrande samt de två mål som berörs i artikeln. Spridning av avloppsfraktioner...

Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur, SVU 2015

Projektet har undersökt termofil torrötning av avvattnat rötslam med fokus på att studera processen som hygieniseringsbehandling. Resultaten visade på fullgod hygieniseringseffekt, ökad biogasproduktion med...

Skyddsavstånd till borrad brunn

En fastighetsägare har ansökt om att få anlägga en ny infiltration som ska kopplas till en befintlig slamavskiljare. Mitt på tomten finns en bergborrad...

Senaste artiklarna