Start Taggar Smittämnen

Tagg: Smittämnen

Extra reningssteg efter minireningsverk

Frågan besvaras av både Jakob Ottoson och Peter Ridderstolpe. I vår kommun har vi börjat få in ansökningar om minireningsverk. Vi har haft lite diskussioner...

Påverkan på planerad vattentäkt?

En fastighetssägare vill göra en avloppsanläggning med installation av WC och rening genom infiltration. Miljökontoret bedömer att en granne är berörd och ansökningshandlingarna skickas...

Spolning med havsvatten

Frågan besvaras både av Bo Olofsson och Jakob Ottoson. Vi har ett ärende där sökande pga brist på sött grundvatten vill använda havsvatten (Östersjön) för...

Hur kolla olagligt WC på BDT-anläggning?

Det finns i vår kommun ett sommarstugeområde med ett antal gamla gemensamma BDT-anläggningar (infiltrationer och markbäddar). Vi har fått höra ryktesvägen att flera stugägare...

Samband mellan BOD-rening och smittskydd?

Jag vill veta om det finns ett samband mellan graden av BOD 7-rening av avloppsvatten och utsläpp av bakterier. Finns det någon rapport publicerad...

UF-membran eller markbädd som efterbehandling?

Jag undrar om det finns någon erfarenhet, undersökningar, då det gäller polersteg efter minireningsverk. Om man som extrautrustning i polersteget har ett UF-membran i...

Smittskydd i markbädd

Vi har ett avloppsärende hos en läkare som idag leder sitt avloppsvatten till en våtmark direkt efter slamavskiljning. Han anser att våtmarken är tillräcklig...

Smittämnen från enskilda avlopp, Exjobb

Ett examensarbete undersöker frågeställningarna: Hur stor reduktion av patogena mikroorganismer förväntas äga rum i olika typer av enskilda avloppssystem? Hur kan råvattenkvaliteten i Göta...

Senaste artiklarna