Start Taggar Smittämnen

Tagg: Smittämnen

Fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar, SVA

Underlag till HaVs utredning Funktionskrav för Små Avlopp –Underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar Författare: Jakob Ottoson,...

Ger Aquatron med UV-behandling och efterföljande infiltration tillräcklig rening nära vattentäkt?

Aquatronanläggning med UV-ljus med tillhörande infiltration, är det tillräckligt vid intilliggande vattentäkt? Vi har en fastighetsägare som vill ha en aquatronanläggning (wc) med UV-ljus...

Pathogen and indicator organism removal in artificial greywater

Pathogen and Indicator Organism Removal in Artificial Greywater Subjected to Aerobic Treatment - comparison of four filter media. Master thesis Författare: Ramiyeh Molaei Faculty of Natural...

Hur ska jag bedöma Biolan komposttoalett-eco?

I anslutning till Håkan Jönssons svar på denna fråga har tillverkaren beretts plats att svara. Biolan svarar efter Håkan Jönsson. Vi har fått in...

Hygienisering av klosettvatten för säker växtnäringsåterförsel till livsmedelsproduktionen, SLU 2005

Hygienisering av klosettvatten för säker växtnäringsåterförsel till livsmedelsproduktionen/Sanitation of Black Water for Safe Nutrient Recycling to Food Production Författare: Björn Vinnerås SLU Institutionen för biometri och...

Bedömning av smittskydd utifrån provtagning

Många som ansöker om lösningar såsom minireningsverk och prefabricerade markbäddar på burk gör det för att de har dåligt med utrymme på sin fastighet...

Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt, Soc 2008

Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007 Socialstyrelsen (Artikelnr 2008-109-15) Publicerad maj 2008. 38 sidor (inklusive bilagor 89 sidor) Ur sammanfattningen: "För att få en bättre överblick...

Norovirus i vatten, SMI 2012

Norovirus i vatten - en litteraturstudie Författare: Elisabeth Hallin, SMI 2012 Sidor: 58 sidor Ur rapporten "Rapporter från olika delar av världen visar att norovirusutbrott är ett globalt fenomen....

Hygienisering av klosettvatten

Anna Calo presenterar i samarbete med SLU en ny hygieniseringsmetod som innebär att klosettvattnet förvärms i våtkompostreaktor och att urea därefter tillsätts i låg koncentration.  Kommentar av...

Practical Guidance on the Use of Urine in Crop Production, 2010

Practical Guidance on the Use of Urine in Crop Production Författare: Anna Richert, Robert Gensch, Håkan Jönsson, Thor-Axel Stenström and Linus Dagerskog Stockholm Environment Institute, EcoSanRes...

Senaste artiklarna