På gång – svensk standard om smittskydd i avloppsprodukter

SIS (Swedish Standards Institute) arbetar med att ta fram en svensk standard för reduktion av mikroorganismer i små avlopp. Standarden är till för att avloppsprodukter ska testas på ett enhetligt sätt för att redovisa reduktionen av mikroorganismer. Tillverkarna vill alltså efter genomfört test få ett intyg på hur väl deras produkt reducerar mikroorganismer.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA