Skyddsavstånd till borrad brunn

En fastighetsägare har ansökt om att få anlägga en ny infiltration som ska kopplas till en befintlig slamavskiljare. Mitt på tomten finns en bergborrad brunn och avståndet från denna till den tänkta anläggningen är precis över 20 meter. Brunnen är 78 meter djup och då den borrades mätte man 11 meter till berggrunden från markytan. Det lutar tydligt från vattenbrunnen till platsen för den tänkta anläggningen. Det finns en gammal anläggning som enligt fastighetsägaren är en stenkista och ligger på ungefär samma avstånd från brunnen som den planerade infiltrationen. Man har tagit prover i brunnen två gånger men inte haft någon förhöjd bakteriehalt.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.