Fläkt som leder avloppsluft genom huset upp över tak – finns risk för smittspridning?

Hur ska vi som handläggare av avloppsansökningar tänka om hälsorisken när det gäller luftning som sker med hjälp av en fläkt som trycker in luften i bostaden för avluftning över tak? Vad händer om vattenlås torkar eller stamledningarna inte är helt täta? Finns det risk för att smitta från avloppet sprids via luft in i huset?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA