Fläkt som leder avloppsluft genom huset upp över tak – vilket är miljökontorets ansvar?

Hur ser det juridiska ansvaret ut för de delar av avloppsanläggningen som finns inomhus, exempelvis kvalitet på stammar, ventilation över tak? I vanliga fall/bästa fall gör entreprenören bara en översiktlig okulär besiktning av ledningar inomhus. Hur ska vi som handläggare av avloppsansökningar tänka om hälsorisken när det gäller luftning som sker via fläkt från avloppsanläggningen upp över tak? Skillnaden mot anläggningar med självdrag är att via fläkten trycks luft in från infiltrationsdelen via avloppsledning in i huset och avloppsstammen som mynnar över tak. Vanligtvis tittar vi ju vid prövning på vad avloppsanläggningen släpper ut, inte på vad den trycker in i huset.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA