Virus i vatten, kunskapssammanställning SVU 2016

Inom ett samarbete mellan 18 organisationer i de tre skandinaviska länderna har VISK-projektet (Virus i vatten – skandinavisk kunskapsbank) undersökt problematiken med vattenburna virus i dricksvatten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.