Mikrobiologi i markbaserade anläggningar

Mikael Pell, professor i miljömikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går igenom grunderna för mikrobiologin i markbaserade avloppssystem. En guidning av mikrobernas liv och leverne i anläggnings olika delar. Mikael ordar om nedbrytningen av organiskt material, kväverening samt kort om fosforrening och avdödning av smittämnen. Han tar även upp frågor om skötsel så att mikroberna kan fortsätta att rena avloppsvattnet.

Filmen är producerad av VA-guiden 2016/2017 med stöd av Havs- och Vattenmyndigheten via projektanslag.