Start Taggar Smittämnen

Tagg: Smittämnen

Dricksvatten från enskilda vattentäkter – Ett nationellt tillsynsprojekt, Soc 2008

Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007 Socialstyrelsen (Artikelnr 2008-109-15) Publicerad maj 2008. 38 sidor (inklusive bilagor 89 sidor) Ur sammanfattningen: "För att få en bättre överblick...

Norovirus i vatten, SMI 2012

Norovirus i vatten - en litteraturstudie Författare: Elisabeth Hallin, SMI 2012 Sidor: 58 sidor Ur rapporten "Rapporter från olika delar av världen visar att norovirusutbrott är ett globalt fenomen....

Hygienisering av klosettvatten

Anna Calo presenterar i samarbete med SLU en ny hygieniseringsmetod som innebär att klosettvattnet förvärms i våtkompostreaktor och att urea därefter tillsätts i låg koncentration.  Kommentar av...

Practical Guidance on the Use of Urine in Crop Production, 2010

Practical Guidance on the Use of Urine in Crop Production Författare: Anna Richert, Robert Gensch, Håkan Jönsson, Thor-Axel Stenström and Linus Dagerskog Stockholm Environment Institute, EcoSanRes...

Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) svar angående svartvatten till gödselbrunn

Bifogad pdf visar det svar som SVA gav Gösta Andersson (LRF) angående en fråga om att leda obehandlat svartvatten till gödselbrunn.

Infiltration inom vattenskyddsområde

Här i vår kommun har vi en fastighet belägen i det inre vattenskyddsområdet. Som avlopp till fastigheten finns en sluten tank och en bdt-infiltration....

UV och efterpolering

Fungerar reningen i markbädden/infiltrationen sämre om ett avloppsvatten som först renats i ett minireningsverk (biovac), bestrålas med UV-ljus så att det blir i princip...

Extra reningssteg efter minireningsverk

Frågan besvaras av både Jakob Ottoson och Peter Ridderstolpe. I vår kommun har vi börjat få in ansökningar om minireningsverk. Vi har haft lite diskussioner...

Påverkan på planerad vattentäkt?

En fastighetssägare vill göra en avloppsanläggning med installation av WC och rening genom infiltration. Miljökontoret bedömer att en granne är berörd och ansökningshandlingarna skickas...

Spolning med havsvatten

Frågan besvaras både av Bo Olofsson och Jakob Ottoson. Vi har ett ärende där sökande pga brist på sött grundvatten vill använda havsvatten (Östersjön) för...

Senaste artiklarna