Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur, SVU 2015

Vid Linköpings avloppsreningsverk (Nykvarnsverket) finns planer på att efterröta avvattnat rötslam genom termofil torrötning i en pluggflödesreaktor för att uppnå en hygieniserande effekt. Ett pilotförsök utfördes enligt driftsituationen för att utvärdera hygienisering, upprätta en stabil rötningsprocess och mäta metanemissioner från torrötat rötslam.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA