Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Mamma med son dricker vatten från bäck

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. En kommentar angående krav på kommunala reningsverk jmf med små avlopp. I slutändan så bygger båda på en bedömning baserat på recipienten, risk för miljön (näring) och risken för hälsan (utspädning, mängd mm) kopplat till vad som är rimligt, det i sig är en bedömning i varje enskilt fall. En stor recipient kan ta emot en större mängd och en liten en mindre. Det antyds dessutom i frågan att det kan vara aktuellt med flera små avlopp vilket i slutändan kan ge en större risk. Stora avloppsreningsverk bräddar (det kan vissa små också göra), men har även en helt annan övervakning, uppföljning och tillsyn och åter igen så är det i slutändan en recipientfråga. Vi ska inte ställa andra krav på små avlopp jmf med stora, men jag tror att det i praktiken är svårt att jämföra eftersom förutsättningarna kommer vara väldigt olika.