Start Taggar Skyddsnivå

Tagg: Skyddsnivå

Röd stuga med träd bredvid

Uppfyller en resorptionsanläggning reningskraven för BDT-vatten?

Maria Hubinette, RISE, resonerar kring resorptionsanläggningar. Hon skriver att genom utsortering av toalettfraktionen uppnås redan hög skyddsnivå för miljöskydd. Hon lyfter även fram fem...
Ensam stuga i stor skog

Hur bör vi bedöma bristfälliga avlopp i mycket glesbebyggda områden?

Fråga: På VA-guidens utbildning i juridik och teknik i december 2020 pratade vi ju en hel del om nyttan av skyddsåtgärderna. Vi har inventerat...
Mamma med son dricker vatten från bäck

Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Fråga: Vi behöver expertsvar angående ytvatten som används som dricksvattentäkt och vilket reningskrav som kan ställas på avloppsanläggningen. Bakgrund: Det har börjat dyka upp fall...

Expertsvar om att ställa högre krav än vad som krävs för hög skyddsnivå

Bakgrund till frågorna: I vår kommun har vi i några ärenden fått dom från mark och miljööverdomstolen som anger att det på grund av...

Infobroschyr om hållbart kretslopp, Aneby

I den här broschyren kan du läsa mer om vad det innebär att ha ett kretsloppsanpassat avlopp. Ett bra alternativ för dig som fått...

Senaste artiklarna